Skip to content

Hvad laver folk på dine side…Og hvorfor?

18. oktober 2013

Mennesker har siden 2006, hvor Google Analytics blev lanceret, haft tvangstanker omkring “hvad” der foregår på deres hjemmeside. De kan forstå at et bestemt antal mennesker besøger siden, hvad for en del af dem bruger søgnings funktionen ind i den, og hvor mange klikker på den knap i modsættelse til den anden.

analytics_eye

Dog, hvis vi vil videre i vores analytics eventyr, er vi nød til at forstå “hvorfor” disse ting sker. Er der således nogle bestemte elementer som har indflydelse på adfærdet på en hjemmeside?

Når man begynder at forstå disse faktorer så kan man nemlig fokusere på det næste trin af eventyret, som er modellering og forudsigelse af brugerenes adfærd (scenarie). Det er først her du vil kunne begynde at udnytte et såkaldt optimering cycklus. Næsten alle given dem en tanke eller to og starter med optimering af lokale områder i stedet for et overbevisende system.

Da der er en udfordring at kunne forudsige adfærd ned på menneske niveau uden at have alle informationer på den pågældende, er vi nød til at fokusere på mennesketyper og ikke på individet.

Siden Hippocrates har mennesker forsøgt at forstå motivering og personlighed dimensionerne. I dette kategori skema, har vi lært at vi kan faktisk gruppere personligheder i fire forskellige grupper:

  • Kompetitiv: Hurtig beslutningstager, logisk orienteret.
  • Spontan: Hurtig beslutningstager, følelses orienteret.
  • Menneskelig: Langsom beslutningstager, følelses orienteret.
  • Metodisk: Langsom beslutningstager, logisk orienteret.

Det er faktisk underordnet hvordan vi kalder dem. Pointet ligger i du skal blive mere dus med disse profiler. De er dem som besøger din hjemmeside. Og når du ved hvem de er, så vil du have i hænderne den rød tråd til hvordan du kan indskarpe dit design og indhold så de bliver overbevidst på en mere effektiv måde.

Ned på det mest basalt niveau, alle mennesker drives af et enkelt afgørende spørgsmål: hvad ligger der ind for mig? (HLDIFM). Måden som spørgsmålet vil blive stillet er afhængig af hvilken profil vi befinder os i.

Tilbage i 2007 delt det amerikanske census bureau resultaterne af en øje-sporing undersøgelse på deres hjemmeside. De brugte blik punkter til beskrivelsen af fire typer adfærd: “søgnings dominant”, “navigerings dominant”, “værktøjs dominant”, og “succesfuld”. Hvis man skulle kigge på disse fire typer adfærd med deres briller så vil man kunne se hvorfor de kiggede på nogle bestemte områder, og hvorfor de foretog de handlinger de foretog sig.

 census-bureau-behavior

 Når du kigger på disse fire billeder, hvad for et tror du der svarer sig til typen som er metodisk? A, B, C, eller D?

Man behøver ikke en Cand. Mag. i Psykologi for at kunne se billede B hører til typen som bruger masser af tid på hver eneste del af siden, dette er det Metodisk adfærd. Brugeren opfører sig logisk ligesom dem som er Kompetitiv, men bruger mere tid på overvejelser. Metodiske mennesker vil være deres egen ekspert, de undersøger hver eneste detalje før de træffer en beslutning. Ingen detalje er for lille, de skal have dem alle! De gode nyheder, set fra et markedsførings vinkel, er at de er villige til at bruge tid på dig – Forudsat du er villig til at forsyne dem med indhold som er relevant.

Det Metodisk indfaldsvinkel var at kigge overalt: aktiv vindue, venstre navigering, højre kolonne. De har simpelthen været overalt.

Lad os kigge lidt mere på billede A – Kompetitiv profilen, som arbejder i høj tempo på en logisk måde. Kompetitiv brugeren skanner og gennemskuer alt meget hurtig, han søger nemlig efter et spor som kan afhjælpe ham med at løse puzzle spillet. Disse brugere vil have spor til deres svar så de kan får det overordnet billede og derefter kan de godt være lyst til at undersøge lidt nærmere.

Billede C, Spontan typen, arbejder i høj tempo drivet af følelser. Disse brugere elsker oplevelser pr. definition. Denne type bruger er mennekser som elsker de dele af hjemmesider hvor man kan foretage sig noget. De fokusere på interaktive elementer før de går væk fra siden fordi det lykkedes ikke for dig at engagere dem hurtig nok. De har været overalt på siden, men uden fokus på et bestemt område, indtil et bestemt element har tiltrukken deres opmærksomhed – og ja, indtil de finder et andet element (eller hjemmeside) som er mere underholdende.

Succesfuld brugeren, billede D, opfører sig en tand mindre bevidst en den Metodisk bruger, men drivet af følelser. Kundeanmeldelse og social redskaber var opfundet til nemlig denne type bruger. De føler tiltrukken af de menneskelige elementer som en hjemmeside nu kan have.

Mange forveksler disse fire typer med mennesker. Lad mig understreg det – det er de IKKE; de er bare en element som kan bruges som genvej til fortåelsen af vores besøgere adfærd og bevæbne din side med elementer som matcher deres motivationer, da de fire profiler findes i alle mennesker. Forståelsen af ovenstående vil forhåbelig hjælpe dig med at bedre forstå hvorfor folk foretog en bestemt handling på din hjemmeside.